Impresszum és Adatvédelem

Impresszum és Adatvédelem

Adatkezelő: Porsche Finance Zrt.;
cégjegyzékszáma: 01-10-042494
adószám: 10920394-2-44;
székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 27.
postai címe (hivatalos levelezési címe): 1139 Budapest, Fáy u. 27.

elektronikus elérhetősége (e-mail cím): info@porschefinance.hu;
honlapjának címe: www.porschefinance.hu;
adatvédelmi tisztviselőjének neve: dr. Szentesi Mária
adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei: adatvedelem@porschefinance.hu

A Porsche Finance Zrt. bármely, a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló a 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (általános adatvédelmi rendelet) foglaltak szerint, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli.

Tájékoztatjuk, hogy a Porsche Finance Zrt. jelen alkalmazás üzemeltetése során a Webműhely Kft.-t (székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 269.; adószám: 12852873-2-41; elérhetőség: info@webmuhely.hu), mint adatfeldolgozót veszi igénybe.

Az https://eszamla.porschefinance.hu honlapon sem felhasználást elemző szoftvert, sem ún. sütiket (cookie) nem alkalmazunk.

A Porsche Finance Zrt. adatkezeléséről bővebben a pénzügyi szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó általános adatkezelési tájékoztatójában olvashat az alábbi oldalon:

https://www.porschefinance.hu/adatvedelem/porsche-finance-adatkezeles

A Porsche Finance Zrt. https://eszamla.porschefinance.hu weboldala, az azon található minden tartalom (pl. logók, jelek, védjegyek fotók, elrendezés, design) szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Porsche Finance Zrt. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Impresszum Porsche Finance Zrt.
Member of Porsche Bank Group
1139 Budapest, Fáy u. 27.